Online Katalog    İletişim Formu
   İş Başvurusu    Faydalı Linkler
 
KONTEYNER İNFO
 
Çöp Nedir?
 
Atık Nedir ?
 
Çöp Konteyneri Nedir ve Nasıl Kullanılmalıdır?
 
Katı Atıklar ve Geri Kazanımları
 
Konteyner Kaplama Metodları
 
Neden Sıcak Daldırma Galvaniz?
 
 
 
Çöp Nedir?

   İlk bakışta, insana "bu da ne demek" dedirteceğini sandığımız bu suale cevap vermek, gerçekte düşünüldüğü kadar kolay değildir. Gündelik hayatta, "çöp" olarak adlandırılan katı atıkları kesin bir tanıma sığdırıp belirli adlar ve maddelerle sınırlandırmak imkânsızdır. Daha doğrusu; Çöp'ü üreten, atarak kurtulmak isteyen, toplayan, ayıklayan, kullanan ve bertaraf eden kişi, kurum ve kuruluşlar ile üretilen yerleşim birimlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarına göre değişen tanımları yapılabilir. Katı atıkları üreten ve atıp kurtulmak isteyenlere göre; kendileri için hiçbir değer ifade etmeyen her şey çöptür. Örneklendirmek gerekirse; çöp yenilen ve kendilerinden yiyecek ve içecek maddeleri üreten meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri ile üretimde veya tüketimde kullanılan maddelerin işe yaramayan kısımları, kullanılmaz hale gelen eşyalar ve değerini yitiren maddelerdir.  Çöp portakal kabuğudur; ekmek parçası, ezik domates, çürük elma, kırık sandalye, bozuk ütü, ömrünü doldurmuş ilaç, pil, cam şişe, bardak, kâğıt, oyuncak, ambalaj malzemeleri, evde beslenen kedi-köpek dışkısıdır. Bu genel çerçeve içinde yer alan ve "hiçbir değer ifade etmediği" için "çöp" diye adlandırılıp atılan organik maddelerin önemli bir bölümü, kırsal kesimlerle kentlerin varoşlarında yaşayanlar için besi değeri yüksek ve ucuz bir "hayvan yemi"; hayvan dışkısı "gübre" demektir.

   Çöpü toplayıp bertaraf etmekle görevli kişi, kurum ve kuruluşların gözünde; cinsi, niteliği ve niceliği ne olursa olsun, "çöplük" olarak belirlenen yerlere bırakılan, insan ve çevre sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi gereken katı atıkların hepsi "çöp"tür.

   Bu farklı yaklaşımlardan hareket ederek, çöpü genel hatlarıyla; Üreticisi tarafından atılmak istenen, toplumun sağlık ve huzuru ile çevrenin korunması için düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeler ve arıtma çamurlar şeklinde tanımlamak mümkündür.

  Bu web sitesinin içeriğindeki bilgi ve resimlerin tümü veya bir kısmı Yüksel Metal Ltd. Şti.’nin izni olmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve hiçbir amaçla kullanılamaz.
Yüksel Metal Ltd. Şti. web sitesindeki teknik bilgi ve ölçülerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Copyright 2006 Yüksel Metal